Skip links

Mərkəzləşmiş sənəd dövriyyəsi sistemi

Vahid sənəd dövriyyəsi sistemi şirkətlərin və dövlət qurumlarının işinin avtomatlaşdırılması ilə yanaşı, kağız istifadəsinidə minimala endirəcək.

Digər layihələr

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag