Skip links

Data və bəşəriyyət

Data, mövcud dövrümüzün ən aktual mövzularından biridir. Əsasən müasir problemlərin həllində tətbiq olunur. Data, yalnız çağımızın insanlarını maraqlandıran bir mövzu deyil, hətta insanlığın qədim dövrlərində də istifadə edilib. Qədim vaxtlarda insanlar, həyatlarını qorumaq və həyatda qalmaq üçün datadan istifadə edirdilər.
Məlumdur ki, datanın istifadə üsulu hazırda olduğu kimi reporting, proqnozlaşdırma və müştəri əlaqələrini idarə etmək üçün olmamışdır. Dövr dəyişsə belə insan yenə də həyatda qalmaq üçün datadan istifadə edir. Datanın müxtəlif dövrlərdə istifadəsi fərqli olsa da məqsədi eyni olub…

İstifadə məqsədi

Never ever think of giving up. Winners never quit and quitters never win. Take all negative words out of your mental dictionary and focus on the solutions with utmost conviction and patience. The battle is never lost until you’ve abandon your vision.

Seeing trends before they start

Success needs hard work. Don’t listen to these ‘get rich quick’ schemes. You need to build your character and work hard on yourself and your business to achieve greatness. Work hard and work smart. Do the right things and do them in the right way. Don’t procrastinate. Take bold actions. Work long hours and craft your legacy.

Learning from failure

Successful people do not see failures as failures. They see them as important learning lessons. Lessons that are capable of giving them insights to prevent such mistakes from happening again. By adopting this mindset of turning

  • Get yourself comfortable.
  • Manage your workspace and organize your desk.
  • Adjust the work/life balance.
  • Keep In touch with your co-workers.

Seeing trends before they start

Success needs hard work. Don’t listen to these ‘get rich quick’ schemes. You need to build your character and work hard on yourself and your business to achieve greatness. Work hard and work smart. Do the right things and do them in the right way. Don’t procrastinate. Take bold actions. Work long hours

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag